026-32601

اطلاعات تماس

نشانی
کرج ( دفتر امور مشترکین ) چهارراه طالقانی - برج طالقانی - طبقه 7 - واحد 205
کد پستی:3134899978
کرج ( سایت فنی ) ابتدای خیابان دکتر بهشتی - خیابان ادهم - پلاک 69 - طبقه اول
کد پستی:3153946346
شماره های تماس
تلفن ( کرج ) 026-32601 ( 30 خط)
تلفن ( کرج ) 026-32222232 ( 10 خط)
فکس ( کرج ) 026-32601
آدرس های مکاتبات الکترونیکیEmail
شکایات ، انتقادات و پیشنهادات info@netshahr.com
پشتیبانی echarge@netshahr.com